Nationellt grenmöte för snöskotersporten genomförs 2013 genom denna webmodell för nominering och personval.

Det Nationella Grenmötet har till uppgift att utse två ordinarie ombud att företräda Snöskotersportens grenar cross, backe och enduro vid Svemo förbundsmöte 12 april 2014.

Det planerade Nationella Grenmötet i Sundsvall kunde inte genomföras därför ersätts val av ombud till förbundsmötet med denna Web- omröstning i två steg. Nominering och Röstning. För att kunna delta i nominering och röstning krävs att Er klubb är upptagen på röstlängden för mötet, det vill säga klubben har uppfyllt kriterierna i stadgarna. De klubbar som är uppförda på listan/röstlängden för snöskoter finns valbara i rutan Klubb i formuläret nedan. (Klubb som inte är med i listan/röstlängden har ej rösträtt.)

Mer information om reglerna kring rösträtt till nationellt grenmöte finns att läsa här

STEG 1 Nominering (Detta formulär, nedan) Under perioden 30 oktober – 14 november så har klubbar med rösträtt möjlighet att nominera personer som ni anser ska representera skotersporten vid Svemo förbundsmöte. Den eller de personer ni avser att nominera skall vara tillfrågade och själva ha accepterat att bli nominerade. Detta gör ni enklast genom att fråga personen själv om de är intresserade.

Klicka på länken nedan för att nominera personer.

Nomineringsformulär (länk)

STEG 2 Röstning (Röstningsformuläret publiceras via Svemo hemsida då nomineringen är avslutad)

Den 15 november sammanställs alla namn som nominerats av klubbarna under perioden 30 oktober – 14 november. De nominerade publiceras på Svemo hemsida samtidigt som röstningsformuläret läggs ut. I det formuläret har varje klubb med rösträtt möjlighet att rösta på tre personer som finns i nomineringslistan.

Röstningen är öppen under perioden 15 november – 30 november.

När röstningsperioden är över kommer rösterna att sammanställas och de två personer med flest röster har då utsetts till ombud för Snöskotersporten vid Svemo förbundsmöte 12 april 2014. Den person som får tredje flest röster kommer att vara suppleant till de ordinarie om någon av dessa är förhindrade att delta. Resultatet av omröstningen kommer efter avslutad röstning att publiceras på Svemo.se samt utgöra protokoll avseende val av ombud till förbundsmötet, vid Nationellt Grenmöte för Snöskoter 2013.