Kontakt

Snöskotersektionen kansli

Emilia Olsson
Koordinator/Sammankallande
Telefon: 011-300 41 07

snoskoter@svemo.se

Snöskotersektionen

Erik Larsson
Ledamot
Telefon: 070-370 81 60

Anders Berggren
Ledamot

Tomas Stenberg
Ledamot

Adjungerade snöskotersektionen

Patrik Löfdahl
Tekniker

Åke Fredriksson
Regler
Telefon: 070-240 37 00

Håkan Olsson
Miljö/Utbildning
Telefon: 070-607 34 70

Tobias Eklund
Elitverksamhet, Branschkontakt och Sinus
Telefon: 070-607 26 63, 0929-101 11