topp-och-talang-utan-textSvemo genomför just nu ett stort arbete med att omstrukturera och planera vår elitsatsning. Detta kommer innebära förändringar för Topp och Talang, där färre förare kommer tas ut, men att uttagningar till Topp & Talang kommer att ske varje år.

Stort arbete ligger nu i att ta fram en komplett elitplan för hela Svemo elitverksamhet. Denna infattar bland annat kravanalyser och kapacitetsprofiler för samtliga grenar.
Varför är detta viktigt? Jo, elitplanen med alla dess komponenter utgör ”kartan” till hur vi ska ta fram toppförare på bästa och effektivaste sätt.

Men för att se till att ni hårt satsande och uttagna förare i Topp & Talang, ska få stöd under tiden, kommer vi erbjuda er tester uppe på Bosön (Riksidrottsförbundets utvecklingscenter) samt träningsråd.

Ansökan
För att kvalificera sig till Topp & Talang och få detta stöd, ber vi er fylla i den denna ansökan senast den 1 juli 2014.

 Dessa krav ställs på dig som förare:
– Egen drivkraft att nå toppen internationellt

– God fysik

– Ekonomiska möjligheter

– Kort- och långsiktig målsättning

– Talang och resultat (framskjutna placeringar i SM)

– Du ska fylla minst 16 år under ansökningsåret

– Du ska ha nödvändig/ändamålsenlig utrustning för att kunna genomföra tester/träning

Urvalet kommer baseras på er ansökan samt diskussion med respektive sektion och Idrottsgruppen, för att få de optimala förarna till satsningen.

Därefter kommer de utvalda kallas till en uttagningsdag med intervjuer, tester och föreläsning i Norrköping augusti 2014.

Välkomna med er ansökan senast den 1 juli!
Frågor vänligen ring, 011-23 10 84 (dagtid), eller maila, annika@svemo.se
Eva Ericson, 011-23 10 85 (dagtid), eller maila, eva.ericson@svemo.se


Med vänlig hälsning

SVEMO

Annika Pettersson
Sportchef