skadaSedan årsskiftet (från och med 1 januari 2016) har SVEMO sina försäkringar via If försäkringar istället för som tidigare via Folksam.

Det innebär att det är nya rutiner om du blir skadad på tävling eller träning.

OBS: Detta gäller förare som har licens via SVEMO. Utländska förare som tävlar i Sverige (exempelvis norska och finska) har försäkringsrutiner som gäller via deras respektive förbund.

 

Om du skadar dig på tävling

1A. Blir du behandlad på plats av sjukvårdare så rapporterar vanligtvis sjukvårdare till tävlingsledning att du har skadat dig. Annars ska det alltid anmälas till Supervisor eller ansvarig ledare för tävlingen.

1B. Blir du INTE behandlad på plats, det vill säga att du känner av skadan i efterhand, så ska du så fort som möjligt kontakta Supervisor eller ansvarig ledare för tävlingen och anmäla skadan.

2. Efter du anmält skadan till Supervisor eller ansvarig ledare så kontaktar If skadeservice via telefon 08-527 53 030 eller via e-post skadeservice@if.se

Om du skadar dig på träning

Då ska klubbledaren rapportera in olyckan via webbformuläret Skaderapport träning

Mer info

Mer information om detta och om du skadar dig på träning/tävling utomlands finns mer information på SVEMO:s webbplats