De regler som främst har uppdaterats är följande:

3.5     Stänkskydd

Snöskoter ska vara försedd med stänkskydd av styvt plastmaterial som kan fånga upp delar som lossnar samt minimera snösprut. Stänkskyddet får inte sluta högre än 100mm från marken med föraren sittande i körställning. Stänkskyddet ska vara försedd med en begränsare som förhindrar skyddet att röra sig bakåt vid körning, samt ha en begränsare som hindrar skyddet från att åka in i bandtunneln av egen kraft. Bredden på stänkskyddet ska vara sådan att det minst täcker mattbredden.

 

3.6       Bakre varningsljus

Snöskotern ska vara försedd med baklykta visande rött sken och bromsljus ska vara aktiverat under all tränings- och tävlingskörning.

Effekten ska vara minst 20 W och Skenet ska ha en sådan styrka att det syns tydligt under de förhållanden som råder. Ingen förare ska dock uteslutas från ett heat för att bakljuset slutat fungera under heatet. Bromsljus får fungeraBakre varningsljus ska vara av LED-typ.

5.1         Tilläggsregler

Tilläggsregler samt inbjudan till tävling kan ska publiceras i press eller på Svemo TA Internet först efter   för godkännande från supervisor.

 

Bilaga B:

5.4         Placering på startlinjen:

För att avgöra placering på startlinjen och fördelning av förare mellan kvalheat ska det

vid första samtliga deltävlingar köras ett tidskval.

 

Tillvägagångssätt för träning/tidskval:

Totalt 8 minuter per grupp. Efter 3 minuter träning kommer grön flagga ut och tidskval startar med 5 minuter återstående körtid. Resultat från tidskval avgör placering vid startlinjen vid omgång 1. Rekommenderat antal förare vid träning/tidskval är 16 st.

Övriga tävlingar efter aktuell SM poängställning. Förare utan placering eller poäng lottas på platserna efter de seedade förarna.

 

Övrigt:

Samtliga +2 varv är strukna i SM/Sverige Cup