Mötet i Umeå 10 juni kommer att ställas in, detta på grund av för få anmälda.

Snöskotersektionen kommer att komma ut med förslag på andra lösningar för att genomföra mötet.