Nu är ansökan öppen och ni kan anmäla er till Svemo Challenge för möjligheten att bli en av de 10-12 deltagare som blir antagna till Svemos centrala elitsatsning!
För att söka måste du vara 16 år eller äldre. Antagna till Svemo Challenge träffas ett par gånger varje år för att genomföra fystester på Bosön.
Anmälan stänger den 18 juni
Försök gärna att hjälpa oss sprida informationen till de förare som ni tycker ska söka

ANMÄLAN SVEMO CHALLENGE

Förarna erhåller genom sitt deltagande i satsningen:

  • Stöd med träningsprogram, säsongsplanering och målformulering
  • Praktisk och teoretisk utbildning inom idrottsfysiologi, idrottsnutrition, idrottspsykologi, idrottsmedicin, media träning mm
  • Tillgång till Bosöns/Rf’s kompetenser inom tester, träning, sjukgymnastik, mental rådgivning mm
  • Kost, logi samt resa till träffarna på Bosön
  • Tävlingslicens i den gren som deltagande i Svemo Challenge sker
  • Profilkläder anpassade för träning
  • Tillgång till elitförberedande seminarier