mätningDen nya versionen av SR för snöskoter 2016-2017 är på väg och här sammanfattas de viktigast ändringarna:

Ny struktur på regelboken
De flesta reglerna är gemensamma för de olika disciplinerna. Reglementet har därför omarbetats och skrivits om i sin helhet så att det ska bli mer lättläst och användarvänligt.

Ny ljudmätningsmetod
Nu går vi över till att använda samma mätmetod som används internationellt. Metoden användes vid VM i Älvsbyn. Mätningen är enklare för arrangörer och det är också enklare för förare som vill testa själv. Racer och Open kommer att ha ljudkravet max 114db och det kommer att vara väldigt restriktivt.

Friare regler i sport- och stockklasser
Kraven för sport- och stockklasser har renodlats. Istället för att reglerna talar om vad som får ändras, talar den nu istället om vad som MÅSTE vara standard. Naturligtvis ska motorn fortsatt vara helt standard.

Handelsbränsle
Alla klasser ska köra på handelsbränsle. Samma regler som FIM använder med andra ord.

Ny klass ”Unlimited” i backe
Tidigare har det getts dispens att testa turboladdning i backe. Klassen har uppskattats av publiken och därför införs den i backe.

Ökad bredd på startlinjen
Tävlingsmaskinernas spårvidd har ökat. Därför anpassas nu startbredden för varje skoter från 1,5 m/skoter till 1,7 m/skoter

Krav på brandsläckare i depå
Samtliga deltagare ska ha en brandsläckare i sin depå. Brandsläckaren ska vara på minst 5 kg och klass ABC. På det sättet ökar vi säkerheten i depå: förare, team och publik.

Träning fem varv
Att se och lära känna banan innan start är viktigt för alla förares säkerhet. Därför ska en träning köras i minst fem varv.

Alla får ett resultat
För att få ett resultat krävs nu endast att man fullbordar ett varv och passerar mållinjen. Anledningen till detta är att vi får bort förare med tekniska problem som sakta tar sig runt banan för att fullfölja heatet. En säkerhetsrisk mindre.

Fritt att sätta anmälningsavgift
Arrangören är fri att besluta hur stor eller liten anmälningsavgiften ska vara. Detta införs för att ge möjlighet att arrangera olika nivåer av tävling. Allt från enkla arrangemang till stora evenemang med helt andra omkostnader. För SM- och Sverige Cup-tävlingar gäller dock en fast avgift. För SM har den dock höjts till 800:- för att göra det möjligt att göra ett proffsigare arrangemang och därmed höja statusen.

Nytt startförfarande i SM och Sverige Cup
Till finalheaten är de tio bästa efter kvalen direktkvalificerade. De sex bästa från Sista chansen går också vidare till final. I finalen ställs de sex bästa från Sista chansen upp på en startlinje fyra meter bakom de tio som är direktkvalificerade. Detta görs för att de som är direktkvalificerade ska få lite favör men också för att minska startkollisioner.

Kvalificering till Sverige Cup-final
För att göra det lite rättvisare blir det nu så att de fyra främsta i varje klass och region är kvalificerade. Sedan fördelas resterande platser procentuellt efter deltagande i resp region. Detta gör att om det är betydligt fler deltagare i en region så får fler därifrån chans att köra final.

SM Backe
Det finns nu möjlighet att SM avgörs med endast ett kval och sedan final. Detta för att möjliggöra ett mästerskap då intresset att arrangera kvaltävlingar är lågt.

Damklass i SM i Stadioncross
Damklass införs vid SM i Stadioncross för att även ge tjejerna en möjlighet att visa upp sig i TV då vi eftersträvar att medverka tillsammans med RF och SVT i SM-veckan.

Transponder i Sverige Cup
Krav på att använda transponder även i Sverige Cup. På det sättet får vi snabbare och korrekta resultat.

 

Sammanfattningarna hittar du även här på SVEMOs webb