Snöskoter-, Cross, Backe, Classic och Enduro

Regler för bland annat SM skotercross, Sverige Cup, Motion och vanlig tävling.

SR SVEMO Motorkalender/Regler för snöskoter 2016-2017

Regeländring SR 2016-2017   Regler för SM Skotercross  6.1 (pdf)

Reglerna som Mediapaper (bläddringsbar elektronisk bok)

 

Guldhjälm

De nya reglerna för Guldhjälm (barn upp till 12 år)

SVEMO Regler för snöskoter guldhjälm

 

SVEMO Motorkalender Nationellt tävlingsreglemente

Svemo Nationellt Tävlingsreglemente (NT) (länk)

 

Regler för internationella mästerskap

FIM Europa EM Snöskotercross

FIM Snowcross World Championship

FIM Woman Snowcross World Cup

 

 

Polisens författningshandling

Som berör motorsport på bana och terräng FAP 512-1 och FAP 512-2.

FAP 512-1 (pdf)     Motorsport på bana  RPSFS 2009:9

FAP 512-2 (pdf)    Motorsport i terräng  RPSFS 2009:22