spårvidd no textRegeljustering SR Snöskoter 3.8.3
Snöskotersektionen har beslutat att den maximala spårvidden mellan styrskidorna skall öka från 111cm till 115 cm. Regeljusteringen är gällande från 2015-01-26

Föregående text
3.8.3   Maximal spårvidd mellan styrskidor är 111 cm och mäts mellan styrspindelaxlarnas förlängning understyrstålen.

NY TEXT gällande från 2015-01-26
3.8.3  Maximal spårvidd mellan styrskidor är 115 cm och mäts mellan styrspindelaxlarnas förlängning under styrstålen.