Återstartsstöd för Svemos föreningar

Svenska Motorsportförbundet har genom RF tilldelats återstartsstöd och 2.7 miljoner kronor kommer att riktas direkt mot våra 457 föreningar.

Syftet med detta stöd är att stimulera en uppstart för att behålla och rekrytera medlemmar, främja och öka tävlings- och träningsverksamheten, samt att få fler att utbilda sig. Stödet ska alltså inte kompensera föreningar för uteblivna intäkter och/eller merkostnader för perioden som varit.

Läs mer via denna länk: https://www.svemo.se/forbundet/Corona/aterstartsstod/