Till den information som publicerades 2013-12-05 vill sektionen göra några tillägg:
Angående Semi Pro Open
Ambitionen var att skära ner antalet klasser i Sverige Cup till Ungdom 12-14, Ungdom 14-16 samt Semi Pro Stock. Tyvärr publicerades den informationen alltför sent, och för att inte förstöra för de som redan ställt in sig på att köra Semi Pro Open kommer även den klassen behållas för 2014. Men om antalet tävlande inte ökar kommer denna klass att tas bort till 2015. Kom också ihåg att man som förare bör invänta varje års reglemente innan man bestämmer sig för att satsa på en viss klass. Införandet av ytterligare än klass gör att vi för att hinna med finaler i både SM och Sverige Cup samma dag måste skära ner antalet finalheat i Sverige Cup till två st per klass. Systemet för antalet som föräras elitlicens i varje klass är också ändrat. Från i år gäller:
  • totalt upp till 30 unika startande i de båda kvalgrupperna: Plats 1-2 ger elitlicens,
  • 31 – 40 st unika startande i de båda grupperna: Plats 1-3 ger elitlicens,
  • 41 – 50 st unika startande i de båda grupperna: Plats 1-4 ger elitlicens,
  • 51 st eller fler unika startande i de båda grupperna: Plats 1-5 ger elitlicens.

Wildcard
Wildcard går precis som tidigare att söka till två SM-kval. Ansökan skall vara sektionen tillhanda senast 1 månad innan sökt tävling. E-posta namn, personnummer, startnummer, klubb, klass, och telefonnummer samt vilka tävlingar ni söker för till snoskoter@svemo.se.

Stadioncross SM
För Stadioncross-SM söndag 19 januari 2014 i Umeå kommer det gälla att topp 10 2013 är direktkvalificerade. Norge och Finland erbjuds totalt 3 platser var och övriga förare tas ut av sektionen. Förra årets resultat samt de nationella och internationella tävlingar som hålls fram tom 5 januari 2014 kommer ligga till grund för uttagningen. De uttagna förarna presenteras under vecka 2 2014.

 

Svemo Snöskotersektion, 2013-12-16

Urban Backman, sammankallande

Anders Karlsson

Tobias Eklund

Rickard Stenberg

Catharina Renheim