Då är det dags för säsongens första uppdateringar av Specialreglemente (SR) för snöskoter. SVEMO Snöskotersektion har beslutat om följande tillägg:

Du kan läsa mer här

3.1.3 Standard klasser

Följande gäller klass Sport 800, Stock och Sport 600: ID-handling ska vara upprättad. ID handlingar ska vara SVEMO tillhanda senast 15 december före tävlingssäsong. Motor och chassi ska tillsammans utgöra en modell som tillverkats i minst 60 exemplar i världen och som saluförs till allmänheten. Motor inklusive luftburk, förgasare/insprutning, tändsystem samt avgassystem skall vara standard och får ej modifieras med undantag av förgasares bestyckning. Bensintank, sittdyna, boggie samt framvagn skall med undantag för stötdämpare och fjädrar bestå av komponenter tillverkade för respektive maskinmodell (OEM).

(NYTT) Förstärkningar får göras, demontering av lyse, vindruta, instrument , huv av eftermarknad  och original variator med valfri variatorbestyckning.
Drivmatta får bytas, original längd och bredd till modellen.

 

2.1.6 Elitlicens

Elitlicens tilldelas till förare som under föregående år deltagit i Sverige Cup i tävlingsklass Stock och som uppfyller något av följande:

a) Vid totalt upp till och med 60 unika deltagare i aktuell tävlingsklass: placerat sig på plats 1-2 totalt.

b) Vid totalt 61-80 unika deltagare i aktuell tävlingsklass: placerat sig på plats 1-3 totalt.

c) Vid totalt 81 eller fler unika deltagare i aktuell tävlingsklass placerat sig på plats 1-5 totalt.

Elitlicens utfärdas också efter ansökan till förare som genom Wildcard deltagit i SMtävling under innevarande år och där erhållit SM-poäng. Förare som erhåller SM-poäng via Wildcard klassas upp direkt till Elit.

(NYTT) Det antal poäng som en wildcard förare skall taga under sina två tävlingar är tre.

 

3.1.1 Maskinklasser

Unlimited (endast i disciplinen backe)
Racer
Classic -95
Open
Sport-800
Stock
Sport-600
(NYTT) Snowbike -får ej köras samtidigt som andra klasser.  

Klasserna är rangordnade och alla maskiner får användas i högre klass om de i övrigt uppfyller kraven i denna klass.

(NY PUNKT)
3.1.2.9 
Snowbike: Motorcyklar tillåtna vid solo motocross försedda med bandsats och styrskida. 

Fordonsbestämmelser för både motocross och skoter tillämpas vid teknisk kontroll. Kortslutning, färdbroms, stänkskydd, bakre varningsljus, styrskidor, drivmatta enligt skoter ( SR 3.2 till 3.8 ) Fotpinnar, stöd, ljud och nummerskyltar enligt SR motocross 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.6.2, I övrigt fordonsbestämmelser enligt NT