justering-sr-tjuvstart-no-textHär följer en hel bunt med justeringar som SVEMO Snöskotersektion beslutat angående SR Snöskoter 2014-2015. Ändringarna gäller från 3 mars 2015
NY text är fetmarkerad och text som inte gäller längre är överstruken

6.6.2

Inom startområdet får förutom funktionärer och förare för heatet ifråga även en
hjälpreda per förare befinna sig. Uppvärmning på pallbock får ske inom startområdet fram tills dess att grön flagg signalerats. Ändringar, justeringar och reparationer i startområdet får dock endast utföras av föraren med undantag för ungdomar. När startförfarandet påbörjats, dvs när grön flagg signalerats, måste hjälpredan lämna startplattan. Observera 6.9. Förare eller medhjälpare har ej rätt att preparera spår framför startlinjen, överträdelse likställs med tjuvstart.

6.7                       Tjuvstart

6.7.1

På lämpligt avstånd från starten ska en funktionär med röd flagga vara placerad. Om tjuvstart förekommer ska han på tecken från startfunktionären stoppa startfältet. De tävlande ska då omedelbart återvända till startlinjen och på nytt välja startspår i för aktuellt heat gällande ordning.  inta sina startpositioner. Den förare som tjuvstartat ska stanna motorn och vara stående rakt upp på fotstegen sam att ha armarna hängande efter sidan (startanordning får ej vidröras före startsignal).

Bestraffningen gäller i hela heatet. Om tjuvstart förekommer också i nästa startförsök
gäller samma bestraffning för den då tjuvstartande föraren samt att bestraffningen också för denne gäller hela heatet. De tjuvstartande i nästkommande startförsök och framåt blir uteslutna ur heatet.

6.7.2                   Omstart

Tävlingsledaren Svemo Supervisor avgör om det i övrigt inträffar sådana händelser   som föranleder omstart. Sker det under det första varvets tävlingskörning görs starten om precis som vid det ursprungliga startförsöket, där förarna på nytt väljer startspår. Sker omstart det senare under heatet sker omstarten i ordningsföljd efter den senaste varvpasseringen och utefter tävlingsledarens Svemo Supervisors instruktioner.

6.12.2

Ett heat som stoppats efter det att den ledande föraren fullbordat ett varv men innan han fullbordat halva heatet enligt TR, ska startas köras om. Dock körs bara det antal varv som resterade när heatet stoppades. Omstarten sker enligt 6.7.2.