info-no-textInfo från SVEMO Snöskotersektion:

Snöskotersektionen beslutade vid sektionsmöte nr 2 2015-01-19 följande:

1. Snöskotersektionen beslutade att anmälningsavgiften får höjas med 100 kr för att täcka de skyhöga kostnaderna för sjukvård vid tävlingarna.

2. Sektionen beslutade även att förarna som delat i SM och Sverige Cup skall bereda plats på sitt fordon för den SM/Sverige Cup dekal som är framtagen.

 

Protokollsutdrag från protokoll nr 2 2015-01-19

5.7 Sjukvårdsregler i SR ( Id: 557 )

Sektionen diskuterade skrivelsen gällande kravet om ambulans som står i SR. Sektionen beslutade att texten skall stå kvar oförändrad men ger arrangörerna ges rätt att ta ut 100 kr extra per förare i anmälningsavgift för att täcka de höga sjukvårdskostnaderna.

5.12 Logotype för SM exponerad på skoter ( Id: 562 )

Den för skotercross.se framtagna dekalen beslutas ska sitta på alla snöskotrar som deltar i SM och Sverige Cup. Dekalen ska tillhandahållas av samtliga arrangörer.

 

Angående mekanisk begränsning av stänkskydd

Under Arctic Cat Cup 2015 uppstod en del diskussioner kring stänklapparnas utformning. I SR Snöskoter står det:

3.5 Stänkskydd
Snöskoter ska vara försedd med stänkskydd av styvt plastmaterial som kan fånga upp delar som lossnar. Stänkskyddet får inte sluta högre än 100mm från marken med föraren sittande i körställning. Bredden på stänkskyddet skall vara sådan att det minst täcker mattbredden. Stänkskyddets rörelse skall vara begränsad mekaniskt, så att det ej kan böjas bakåt eller åka in i bandtunneln.

Denna regel har funnits ett antal år. Men i och med att kravet på att stänkskyddet skall vara av styvt plastmaterial finns inte behovet av en mekanisk begränsning. Därför utgår det för 2015. Ytterligare ett förtydliganden angående regel 3.5: Att stänkskyddet inte får sluta högre än 100 mm med föraren i sittande körställning gäller vid stillastående.