Det börjar bli dags att förbereda tävlingsmaskinerna med snygga wraps och diverse uppfräschningar. Kom ihåg dock att lämna lite plats för tydliga tävlingsnummer på din snöskoter. Visst idag kör vi med avancerade datorsystem som styrs av personliga transponders. MEN publiken vill ju gärna se vilka ni är också, plus att ibland falerar datorsystemen och då är det bra om det finns manuell hjälp. Och då behövs ju tydliga nummer.

Så här säger reglerna:

3.13 Tävlingsnummer

3.13.2
Snöskoter ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs över skotern. De två övriga anbringas längs med var sida av snöskotern. Tävlingsnummer ska monteras på plant underlag med minsta sifferhöjd på 100 mm på sidomonterade nummer och 75 mm på frontmonterade nummer. (rekommenderad minsta höjd för alla nummer är 140 mm).
Minsta sifferbredd är 80 mm och stapelbredd 25 mm. Typsnittet ska vara av blocktyp. Bakgrund av för klassen avsedd färg skall finnas och ha en area av minst 4 dm2 per skylt. Tävlingsnummer ska tas bort efter avslutad tävling om skotern används för vanlig körning i ”trafik”.

3.13.3
Färg på bakgrund och siffror skall följa maskin/förarklasser enligt följande:

12-14 år – Svart botten – Vita siffror
14-16 år – Grön botten – Vita siffror
Sport 600 – Gul botten – Svarta siffror
Sport 800 – Svart botten – Gula siffror
Stock – Blå botten – Vita siffror
Open – Vit botten – Svarta siffror
Racer – Vit botten – Röda siffror
Unlimited – Vit botten – Blåa siffror
Damklass – Röd botten – Vita siffror