Vi vill gå ut med ett förtydligande om de tillägg för begränsningarna i ungdomsmaskinerma som är gjort:

  1. BILAGA J – BEGRÄNSNINGAR FÖR UNGDOM 12-14 OCH 14-16 

50% Throttle Block gäller samtliga maskiner från och med 2018.