em-no-textFIM Europe Snowcross Championship 2015 kommer att avgöras genom en serie om 3 tävlingar. EM är öppet vilket innebär att alla förare med elitlicens kan anmäla sig.
Svemo kommer ej att ta ut något representationslag för tävlingen. Förare som önskar delta skickar sin anmälan till Svemo kansli som ombesörjer anmälan till arrangör.
Vid deltagande vid EM krävs en FIM Europe Snowcross Championship license. Denna löses via Svemo Licensavdelning.
EM 2015 deltävlingar
Deltävling 1, Trondheim-Norge, 21 februari
Deltävling 2, Valdres-Norge, 7 mars
Deltävling 3, Demino-Ryssland, 21 mars
Mer info om EM och hur du anmäler dig hittar du här: