dubblering-backe-utan-textSnöskotersektionen beslutade vid möte 2015-03-02 att tillåta dubblering i SM klasserna Racer och Pro Stock . Det betyder att det är tillåtet för förare att tävla i både Pro Stock och Racer vid en och samma tävling. Ändringen gäller från den 2 mars 2015.
Sport 800 påverkas inte av den nya regelskrivningen eftersom det är en instegsklass i första hand för förare som inte vill tävla i SM.

Ny Regeltext

2.3                      Startande har möjlighet att delta i flera SM klasser.
Dock får ej deltagande ske i SM och RM klass.

Föregående regeltext

2.3                      Startande får endast delta i en (1) SM/RM-klass.