dispens2000Snöskoter sektionen har beslutat att ge samtliga förare födda 2000 dispens att redan i december månad delta i Stock och Open.

Förare som är födda har möjlighet att i december månad delta i Stock och Open på sin ungdomslicens. Då december månad anses tillhöra 2016-års säsong så skall förare som deltar i serie ha möjlighet att delta i samtliga tävlingar utan att behöva byta tävlingsklass vid årsskiftet.

Förare födda 2000 som deltar i Stock och Open skall i december månad lösa juniorlicens för 2016. Licens för 2016 är möjlig att lösa genom förarens profil i Svemo TA från den 1 december.