Är du eller
 din förening intresserad av breddverksamheten inom snöskoter?

Svemo påbörjade innan sommaren en framtidsdiskussion för breddverksamheten inom snöskoter. Snöskotersektionen har tillsammans med representanter från distrikten diskuterat förutsättningar/ möjligheter för bredd och motion, där olika fokusområden framkommit.

Bredd och motion är en stor och viktig del av verksamheten, där vi nu vill fånga upp tankar och idéer från föreningarna i arbetet vidare. Är just Du eller din förening intresserad av att delta i arbetet med breddverksamheten? Kontakta Snöskotersektionen enligt nedan.

snoskoter@svemo.se
011-23 10 90