Samtliga klubbar som önskar arrangera någon typ statustävling under 2020 ombeds att skicka in en intresseanmälan på fastställd blankett.

Fyll i intresseanmälan med föreningens namn.
Kryssa i den eller de grenar som ni önskar få arrangera.
I listan till höger om grenens namn väljer ni önskad statustävling. Högst tre alternativ kan göras per gren och blankett.
Skriv in vilket datum som tävlingen/tävlingarna önskas arrangeras.

När klubbens ordförande har skrivit under intresseanmälan och en klubbstämpel finns på pappret skickar ni in ansökan till Svemo senast den 31 Augusti. Det går bra att scanna in anmälan och skicka den via e-post till någon av nedanstående adresser alternativt faxa den till 011-23 10 81 eller skicka den per post till Svemo, Att: ”Gren”, Box 2314, 600 02 Norrköping.

Emilia Olsson (emilia.olsson@svemo.se)

Vi ser gärna att ni söker för både SM och SC om det är möjligt!

Ansökan